0
1000 โจทย์น่าคิด ภาษาอังกฤษ ป.3 +เฉลย
โจทย์แบบปรนัย 1,000 ข้อ ครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระ ใช้ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น เฉลยคำตอบทุกข้อ แยกเล่ม
หนังสือ106.40 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "1000 โจทย์น่าคิด ภาษาอังกฤษ ป.3" เล่มนี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดทำแบบฝึกไว้ทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด โดยโจทย์แต่ละชุดจะแบ่งเป็นเรื่องตามเนื้อหาในระดับชั้น ป.3 และตอนท้ายจะเป็นโจทย์ทบทวนเนื้อหาระคน สำหรับใช้ฝึกอีกครั้งก่อนสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป

สารบัญ

1. My Classroom ชุดที่ 1
2. My Classroom ชุดที่ 2
3. Sports ชุดที่ 1
4. Sports ชุดที่ 2
5. Sports ชุดที่ 3
6. Food ชุดที่ 1
7. Food ชุดที่ 2
8. Food ชุดที่ 3
9. People ชุดที่ 1
10. People ชุดที่ 2
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2018071900073 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 189 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน