0
1000 โจทย์น่าคิด ภาษาอังกฤษ ป.6 +เฉลย
โจทย์แบบปรนัย 1,000 ข้อ ครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระ ใช้ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น เฉลยคำตอบทุกข้อ แยกเล่ม
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "1000 โจทย์น่าคิด ภาษาอังกฤษ ป.6" เล่มนี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดทำแบบฝึกไว้ทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด โดยโจทย์แต่ละชุดจะแบ่งเป็นเรื่องตามเนื้อหาในระดับชั้น ป.6 และตอนท้ายจะเป็นโจทย์ทบทวนเนื้อหาระคน สำหรับใช้ฝึกอีกครั้งก่อนสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป

สารบัญ

1. Nouns ชุดที่ 1
2. Nouns ชุดที่ 2
3. Nouns ชุดที่ 3
4. Pronouns ชุดที่ 1
5. Pronouns ชุดที่ 2
6. Pronouns ชุดที่ 3
7. Pronouns ชุดที่ 4
8. Adjectives ชุดที่ 1
9. Adjectives ชุดที่ 2
10. Adverbs ชุดที่ 1
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2018092500177 (ปกอ่อน) 140 หน้า
ขนาด: 190 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน