0
108 ที่กรุงเทพฯ ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม
เจาะลึกถึงที่มาและความสำคัญของสถานที่เก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสร้างกรุง!
ผู้เขียน ส.พลายน้อย
หนังสือ361.00 บาท
e-books(PDF) ?305.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กรุงเทพมหานคร" ก่อตั้งมากว่าหลายร้อยปี มีประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจ สถานที่สำคัญแต่ละแห่ง ล้วนมีแง่มุมประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ หนังสือ "108 ที่กรุงเทพฯ ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม" เล่มนี้ จะกล่าวถึงสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ครั้งสร้างกรุง เช่น วัด ถนน สะพาน ย่านชุมชนและการค้า รมณียสถาน รวมถึงสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โดยเจาะลึกถึงที่มาและความสำคัญของสถานที่ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคนั้นที่ควรค่าแก่การจดจำ

สารบัญ

วัด
- วัดสำคัญประจำเมืองใหญ่
- วัดอรุณราชวรารม
ฯลฯ

ถนน
- ถนนสนามไชย
- ถนนบำรุงเมือง-เฟื่องนคร
ฯลฯ

สะพาน
- สะพานในบางกอก
- สะพานเฉลิมสวรรค์ 58 สะพานสุดท้าย
ฯลฯ

สถานที่อื่น ๆ
- ป้อมวิชัยประสิทธิ์
- ศาลากางจัวหัวดธนบุรี
ฯลฯ

ตำบล
- นางเลิ้ง
- บางลำพู
ฯลฯ

รมณีสถาน
- ละครเวที รมณียสถานในบางกอก
- แพร่งสรรพสาตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ประวัติความเป็นมาของชื่อและสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ อาทิวัด เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดสระเกศ ฯลฯ
- ถนน เช่น ถนนสนามไชย ถนนบำรุงเมือง-เฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง ถนนราชดำเนิน ถนนมหาไชย ฯลฯสะพาน เช่น สะพานเฉลิมสวรรค์ ๕๘ สะพานมัฆวานรังสรรค์ สะพานชื่อเทวดาสร้าง สะพานร้องไห้ สะพานพระราม ๖ ฯลฯ
- สถานที่อื่น ๆ เช่น ป้อมวิชัยประสิทธิ์ หอกลองสวนเจ้าเชต ท่าราชวรดิฐ โรงกระสาปน์สิทธิการ ประตูผีสำราญราษฎร์ ฯลฯ ตำบล เช่น นางเลิ้ง บางขุนพรหม เทเวศร์ สำเหร่ บางลำพู ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160035243 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 19 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน