0
ลด 10%
109 หนังสือควรอ่าน จากนายกฯ ทักษิณ
ผู้เขียน บ้านพิษณุโลก
หนังสือ261.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นการรวบรวมหนังสือที่นายกฯทักษิณ ได้แนะนำหรือกล่าวถึงไว้มากที่สุด เป็นการแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองในมิติต่างๆ   ที่ได้รับและนำมาถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอ่านให้กับคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดให้ทราบได้อ่าน   และได้รวบรวมมากกว่า 100 ชื่อเรื่อง   และหลายชื่อเรื่องที่กล่าวถึง   ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้ว   ซึ่งได้แนะนำไว้ให้ด้วยเช่นกัน เช่น As The Future Catches You (เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ), What the best CEOs Know (7 เซียนซีอีโอ), A Brief History of Time (ประวัติย่อของกาลเวลา) เป็นต้น

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 กลุ่มหนังสือที่กล่าวถึงครั้งแรกช่วงปี พ.ศ.2542-2544

 • บทที่ 2 กลุ่มหนังสือที่กล่าวถึงครั้งแรก ช่วงปี พ.ศ.2545

 • บทที่ 3 กลุ่มหนังสือที่กล่าวถึงครั้งแรก ช่วงปี พ.ศ.2546

 • บทที่ 4 กลุ่มหนังสือที่กล่าวถึงครั้งแรก ช่วงปี พ.ศ.2547-ปัจจุบัน

 • บทที่ 5 กลุ่มหนังสือที่ไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่กล่าวถึงครั้งแรกได้

 • บทที่ 6 ตารางรวบรวมรายชื่อหนังสือที่นายกรัฐมนตรีแนะนำหรือกล่าวถึง

 • บทที่ 7 ที่สุดของหนังสือ

 • บทที่ 8 ปรัชญาแห่งจิตวิญญาณและปัญหา

 • บทที่ 9 ปรัชญาแห่งนักสู้เพื่ออิสรภาพ

 • บทที่ 10 ปรัชญาแห่งนักประวัติศาสตร์และจินตกวี

 • บทที่ 11 ปรัชญาแห่งสังคม การเมืองและการปกครอง

 • บทที่ 12 ปรัชญาจากคำพูดของนายกฯ

 • แนะนำหนังสือควรอ่านเพิ่มเติมและหนังสือแปล

 • ดัชนี

 • บทส่งท้าย : หนังสือในดวงใจ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  คำนิยมโดย พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
  "...หนังสือที่บ้านพิษณุโลกทำให้ผม เป็นหนังสือที่ดีมากและก็ทำให้คนที่เอาไปอ่านได้ความรู้เยอะ เป็นประโยชน์ ตอนนี้คนที่รู้เริ่มขอกันมาเยอะ ก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดทำทุกท่าน..."

  คำนิยมโดย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี
  "...หวังว่าหนังสือ 109 หนังสือควรอ่าน จากนายกฯทักษิณ จักเป็นทั้งประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน จักเป็นทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และจักเป็นดอกไม้ที่สวยงดงามอีกดอกหนึ่งที่ประดับไว้ในวงวรรณกรรมของประเทศไทยเรา..."

  คำนิยมโดย พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  "...หนังสือ 109 หนังสือควรอ่าน จากนายกฯทักษิณ เล่มนี้ นับว่าเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมหนังสือที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร แนะนำหรือกล่าวถึง ตลอดจนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และมุมมองในมิติต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญของหนังสือที่มีประโยชน์ต่อการบริหารประเทศ และเป็นแนวทางสำคัญแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป อุปนิสัยรักการอ่านของนายกรัฐมนตรีน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหารทุกคน ที่ต้องการจะสร้างความสำเร็จให้แก่ตนเอง องค์กร และประเทศชาติต่อไป..."

  คำนิยมโดย นายยงยุทธ ติยะไพรัช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  "...เป็นหนังสือที่น่ายินดีและน่าชื่นชมในความคิดของทีมงานบ้านพิษณุโลก ได้รวบรวมหนังสือที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แนะนำและสรุปเนื้อหาให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ ทั้งในช่วงก่อนที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนกว่า 100 เล่ม นับว่าเป็นการรวบรวมหนังสือที่นายกรัฐมนตรีแนะนำไว้มากที่สุด..."

  คำนิยมโดย พลโทปรีชา วรรณรัตน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
  การเมือง
  "...เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ทำให้เข้าใจได้ว่า ทำไม นายกฯ ทักษิณ จึงมีความคิดที่ทันสมัยและแปลงความคิดมาบริหารประเทศให้ทันต่อสถานการณ์ของโลก สามารถนำพาประเทศก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างสง่างาม..."

  คำนิยม
  พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี,พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ,พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ฯลฯ
  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9742121664 (ปกอ่อน) 400 หน้า
  ขนาด: 165 x 235 x 20 มม.
  น้ำหนัก: 635 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: คละสี
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: --/2005
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน