0
153 พระมเหสี เจ้าจอม ในรัชกาลที่ 5
เปิดปูมพระประวัติพระมเหสีคู่บัลลังก์ พระสนมเจ้าจอมผู้มาจากสายสกุลต่าง ๆ เล่าเกร็ดการเมือง ความรัก วิถีชีวิต อิทธิพลและบทบาทสำคัญของเหล่านางอันเป็นที่รัก ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จอมนาง" นับร้อยผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง หลายท่านเป็น "แม่" ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูพระราชโอรสผู้ทรงปรีชาสามารถ และมีคุณานุคุณต่อบ้านเมือง บางท่านมิได้เป็นเจ้าจอมมารดา ไม่มีพระราชธิดาและพระราชโอรส แต่ก็ล้วนเป็นผู้ส่งถ่ายจารีตประเพณีชาววังสู่คนรุ่นหลังให้ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญา และองค์ความรู้ในหลากด้าน มิว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมมารยาท ความรู้เชิงการเรือนการถักร้อยมาลัย การทำน้ำอบน้ำปรุง การครัว ศิลปะประดิษฐ์ และแม้แต่อักษรศาสตร์ต่าง ๆ ที่สตรีสมัยก่อนมิได้มีโอกาสเรียนเทียมบุรุษ ซึ่งแต่ละท่านนั้นสมควรแก่การบันทึกไว้ให้เป็นที่รำลึกเทิดเกียรติคุณให้สมฐานะ "พระมเหสีรัชกาลที่ 5" สืบต่อไปในทุกกาลสมัย

    หนังสือ "153 พระมเหสี เจ้าจอม ในรัชกาลที่ 5" เล่มนี้ ได้รวบรวมนางในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยครบถ้วน ทั้งบัญชีรายชื่อและเกร็ดประวัติที่ในตำราประวัติศาสตร์ไม่มี ซึ่งได้นำเสนอ แบบเรื่องเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่บอกถึงเรื่องชีวประวัติส่วนตัวในเชิงลึกของแต่ละท่าน เพื่อให้ได้อรรถรสในการอ่านและน่าสนใจต่อการศึกษา เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจประวัติศาสตร์ในราชสำนัก หรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักเรียนนักศึกษา สำหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมในวิชาประวัติศาสตร์

สารบัญ

- บทนำ : รัชกาลที่ 5 และความบริบูรณ์ในพระมเหสี เจ้าจอม
- การถวายตัวเข้าวังหลวง
- ความเชื่อ และการเตรียมตัวสำหรับท่าต่าง ๆ เพื่อการถวายตัว
- ความหมายของพระสนม พระสนมเอก เจ้าจอม เจ้าจอมมารดา และลำดับชั้นของพระภรรยาเจ้า
- รายนามพระมเหสี เจ้าจอมทั้งหมดในราชสำนัก แห่งรัชกาลที่ 5
- สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระนางเรือล่ม ผู้เป็นที่อาลัยรักยิ่งในรัชกาลที่ 5
- สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฯ ราชินีสยามองค์แรกผู้สำเร็จราชการแทนพระเจ้าแผ่นดิน
- สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ราชินี 5 แผ่นดิน
- สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี มเหสีพระองค์แรกที่ ร.5 ทรงพระราชนิพนธ์โคลงพระราชทานให้
- พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี พระภรรยาเจ้าพระองค์แรก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735401284 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 22 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามความรู้, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน