0
ลด 10%
16 กลยุทธ์บริหารคน (ฉบับการ์ตูน)
สารพันกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเพื่อการจัดการที่เป็นเลิศ
หนังสือ134.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    16 กลยุทธ์บริหารคน ได้ถ่ายทอดความคิดและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการบริหารประเทศไว้มากมาย อาทิ การบริหารบุคลากร การให้รางวัลและการลงโทษ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้บริหารเพื่อจัดการที่เป็นเลิศ

สารบัญ

- กลยุทธ์ที่ 1
การปกครองประเทศ
- กลยุทธ์ที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
- กลยุทธ์ที่ 3
เปิดหูเปิดตาให้กว้าง
- กลยุทธ์ที่ 4
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กลยุทธ์ที่ 5
มีความหยั่งรู้
- กลยุทธ์ที่ 6
การบริหารคน
- กลยุทธ์ที่ 7
การสรรหาบุคลากร
- กลยุทธ์ที่ 8
การประเมินผลงาน
- กลยุทธ์ที่ 9
การบริหารจัดการกองทัพ
- กลยุทธ์ที่ 10
การให้รางวัลและการลงโทษ
...ฯลฯ...

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742122560 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 144 x 212 x 11 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน