0
ลด 10%
2,000 ข้อสอบเข้ม คณิตศาสตร์ ป.4
ตรงตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 ประกอบด้วยแบบฝึกโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เจาะลึกและเข้มข้น จำนวน 14 เรื่อง ตามสาระการเรียนรู้ และมีแนวแบบทดสอบคณิตศาสตร์ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2
หนังสือ169.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "2,000 ข้อสอบเข้ม คณิตศาสตร์ ป.4" เล่มนี้ ประกอบด้วยแบบฝึกโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เจาะลึกและเข้มข้น จำนวน 14 เรื่อง ตามสาระการเรียนรู้ และมีแนวแบบทดสอบคณิตศาสตร์ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 โดยแต่ละเรื่องจัดเรียงอย่างเป็นระบบ มีแบบฝึกทักษะทางคณิตตาสตร์ที่ลึก เหมาะในการติวคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสู่การสอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี และถ้าต้องการให้แม่นยำในการคำนวณคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น ให้อ่านหนังสือชุด "Top Math คณิตศาสตร์ ป.4" อีก 1 เล่ม ซึ่งเป็นแบบฝึกทางคณิตศาสตร์ที่มีความเข้มข้นทางเนื้อหาเป็นอย่างดี นับว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์กับนักเรียน ที่ใช้ค้นคว้าศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียน และเป็นแนวทางในการสอบได้ตามความมุ่งหมายได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
เรื่องที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
เรื่องที่ 3 การคุณ
เรื่องที่ 4 การหาร
เรื่องที่ 5 การบวก ลบ คุณ หารจำนวนนับ
เรื่องที่ 6 เวลา
เรื่องที่ 7 เศษส่วน
เรื่องที่ 8 การบวกและการลบเศษส่วน
เรื่องที่ 9 ทศนิยม
เรื่องที่ 10 การบวกและการลบทศนิยม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375828 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 186 x 2560 x 13 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน