0
2,000 ศัพท์ JLPT N3
รวมคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น และเป็นคำศัพท์ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งคำศัพท์ในแต่ละบทและหมวดตามหัวข้อ สามารถตรวจสอบความหมายของคำศัพท์และประโยคตัวอย่างได้ง่ายดาย
ผู้เขียน ARC Academy
หนังสือ242.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น และเป็นคำศัพท์ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งคำศัพท์ในแต่ละบทและหมวดตามหัวข้อ สามารถตรวจสอบความหมายของคำศัพท์และประโยคตัวอย่างได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากมีคำแปลภาษาไทยกำกับอยู่

    หนังสือเล่มนี้ยังรวบรวมคำที่มีความหมายเหมือนกัน คำที่มีความหมายตรงกันข้าม คำที่เกี่ยวข้องหรือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันเอาไว้ด้วย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้โดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรม เพราะมีเสียงอ่านฟุริงานะกำกับอักษรคันจิทุกตัว นอกจากนี้ยังมีไฟล์เสียงอ่านคำศัพท์และประโยคตัวอย่างสำหรับฝึกฟังอยู่ในเว็บไซต์ด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
บทที่ 2 การใช้ชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 การใช้ชีวิตประจำวัน
บทที่ 4 เมืองของพวกเรา
บทที่ 5 มาเรียนกันเถอะ
บทที่ 6 งาน
บทที่ 7 เรื่องสนุกเพลิดเพลิน
บทที่ 8 เพื่อสุขภาพ
บทที่ 9 ธรรมชาติกับความเป็นอยู่
บทที่ 10 เรียนผ่านข่าวกันเถอะ
บทที่ 11 บอกความรู้สึกกันเถอะ
บทที่ 12 บอกภาพลักษณ์กันเถอะ

- ดัชนีคำศัพท์เรียงลำดับตามเสียงอักษรญี่ปุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

- รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 และเป็นคำศัพท์ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันไว้ประมาณ 2,000 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้ คำที่มีความหมายเหมือนกัน คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน คำที่เกี่ยวข้องหรือคำที่มีความหมาย คล้ายคลึงกัน
- มีประโยคตัวอย่างพร้อมคำแปลภาษาไทย เพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายและการนำไปใช้ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น
- มีตัวอย่างข้อสอบ ไฟล์เสียงอ่านคำศัพท์และประโยคตัวอย่างสำหรับฝึกฟังอยู่ในเว็บไซต์ สามารถศึกษาออนไลน์หรือดาวน์โหลด มาเก็บไว้ก็ได้ (รายละเอียดเว็บไซต์อยู่ในหัวข้อ "วิธีใช้หนังสือเล่มนี้")
- แบ่งคำศัพท์ในแต่ละบทและหมวดตามหัวข้อ จะเริ่มเรียนตามลำดับตั้งแต่บทแรก หรือจะเริ่มจากบทที่สนใจก็ได้
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ระดับกลาง และผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437457 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 129 x 185 x 18 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : ASK Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน