0
ลด 15%
2,000 สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย คำที่มักเขียนผิด
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของทุกระดับชั้น เรียนภาษาไทยด้วยความเข้าใจ จำได้ และใช้ไม่ผิด
หนังสือ127.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "2,000 สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย คำที่มักเขียนผิด" เล่มนี้ คือหนังสือที่จะช่วยให้ผู้อ่านใช้ภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในชั้นเรียนทุกระดับชั้น เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับทำรายงานต่างๆ ใช้ทบทวนก่อนสอบแข่งขันในหน่วยงานราชการและเอกชน ตลอดจนใช้ในการศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง

สารบัญ

- สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย
- กระต่ายหมายจันทร์
- กาในฝูงหงส์
- กำแพงมีหู ประตูมีตา
- กิ้งก่าได้ทอง
- เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
- ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
- ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
- ขวานผ่าซาก
- ขี่ช้างจับตั๊กแตน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164302310 (ปกอ่อน) 210 หน้า
ขนาด: 218 x 225 x 12 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน