0
20 คำถามเพื่อการบริหารผลงานองค์กรเรื่องกำไร (PDF)
ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือยี่ห้ออะไร KPIs หรือ OKRs ถ้ายังตอบคำถามดังต่อไปนี้ไม่ได้ กำไรก็ยังไม่บรรลุเป่าหมาย
e-books(PDF) ?170.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นหนังสือที่ถอดมาจากประสบการณฺ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยเนื้อหาที่นำในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยคำถามหลัก 20 คำถาม พร้อมกับแนวทางในการตอบคำถาม โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายเรื่องกำไรขององค์กร การวิเคราะห์เป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ในการทำให้บรรลุเป้าหมาย การจัดทำแผนรองรับเป้าหมาย รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลงานเรื่องกำไร เหมาะสำหรับผู้บริหารหรือทีมบริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเป้าหมายองค์กรเรื่องกำไร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงกับท่านผู้อ่านก่อนนะครับว่า หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือวิชาการที่นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี หลักการวิชาการหรือแนะนำเครื่องมือการบริหารจัดการใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงหนังสือที่ใช้เป็นสื่อ ในการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์จากการเป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ให้ท่านผู้อ่านเท่านั้น ดังนั้น รูปแบบการนำเสนอและภาษา จึงไม่ได้ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษามากนัก อาจจะมีภาษาพูดปะปนมาบ้าง หากมีข้อผิดพลาด ประการใด ผมขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวครับขอถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณอาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็กและอาจารย์บุญสิทธิ์ ฉวีวงศ์วิวัฒน์ ที่ช่วยอ่านและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับ

คำนิยม
ในชีวิตการทำงานของผม ทั้งงานประจำและการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดใดก็ตาม เรื่องที่มักเป็นที่พูดกันเป็นประจำ ในหมู่ของผู้บริหารก็คือ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ทั้งผู้บริหารฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายต่างๆ ทุกฝ่าย ต่างก็จะมุ่งแสดงผลงานของหน่วยงานตนเองว่าเป็นไปตามเป้าหมาย แต่น้อยมากที่ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานจะให้ความสำคัญกับ “กำไร” ขององค์กร ทั้งที่ “กำไร” เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดขององค์กรอย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้ กลั่นมาจากประสบการณ์ของท่านอาจารย์ณรงค์วิทย์ ผู้ซึ่งคร่ำหวอดอยู่ในวงการที่ปรึกษามานานกว่า 20 ปี ผ่านประสบการณ์ ในการวางระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ได้นำเรื่องราวที่ได้พบมาระหว่างการประชุมทีมบริหารของแต่ละองค์กรมาเล่าให้ฟังเหมือนที่เราได้นั่งอยู่ กลางวงที่ประชุมด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้อ่านวางลำดับในการตั้งคำถามที่จะช่วยกระตุ้นให้ทีมผู้บริหารเข้าใจและตระหนักถึง “กำไร” ได้อย่างแท้จริง จึงเหมาะสำหรับผู้บริหารหรือที่ปรึกษาในการนำการประชุมผู้บริหารให้หันมาใส่ใจกับ “กำไร” มากขึ้น
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5524400009005 (PDF) 153 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน