0
200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5 (PDF)
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?220.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ "200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5" เล่มนี้ ปรับปรุงจากหนังสือ "กุญแจสู่ 200 ประโยคพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและกลาง" เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยไวยากรณ์ชั้นต้น-กลาง ที่ครอบคลุมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4-N5 โดยแบ่งหัวข้อและรูปประโยคตามความหมายและการใช้ และมีสัญลักษณ์บอกระดับ N4 หรือ N5 กำกับเอาไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีประโยคตัวอย่างพร้อมแบบฝึกหัดรวมถึง “สรุป” เพื่อรวบรวมจัดระเบียบไวยากรณ์ชั้นต้น และ “คอลัมน์” เพื่อให้เข้าใจลักษณะเฉพาะทางไวยากรณ์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนไวยากรณ์อย่างเป็นหมวดหมู่ และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4-N5

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840026958 (PDF) 232 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน