0
200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5
ปรับปรุงจาก "กุญเเจสู่ 200 ประโยค พื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้นเเละกลาง"
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?220.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5" เล่มนี้ ปรับปรุงจากหนังสือ "กุญแจสู่ 200 ประโยคพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและกลาง" เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยไวยากรณ์ชั้นต้น-กลาง ที่ครอบคลุมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4-N5 โดยแบ่งหัวข้อและรูปประโยคตามความหมายและการใช้ และมีสัญลักษณ์บอกระดับ N4 หรือ N5 กำกับเอาไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีประโยคตัวอย่างพร้อมแบบฝึกหัด รวมถึง "สรุป" เพื่อรวบรวมจัดระเบียบไวยากรณ์ชั้นต้น และ "คอลัมน์" เพื่อให้เข้าใจลักษณะเฉพาะทางไวยากรณ์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนไวยากรณ์อย่างเป็นหมวดหมู่ และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4-N5

สารบัญ

1. เวลา
2. การเปรียบเทียบ
3. การเรียงลำดับ, ประสบการณ์
4. สาเหตุ เหตุผล
5. ความต้องการ, จุดประสงค์
6. ความสามารถ, ความเป็นไปได้, ความยากง่าย
7. คำขอร้อง, คำสั่ง
8. การชวน, การเสนอตัว
9. การอนุญาต, การห้าม, หน้าที่, ไม่จำเป็น
10. ความเปลี่ยนเเปลง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744436207 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 181 x 259 x 12 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน