0
209 คำสอนพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา : พิมพ์ฉบับพิเศษ 89 พรรษา 2559 หลักปฏิบัติตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ ดร.สุเมธ ตันติเสชกุล เศรษฐกิจพอเพียงในด้านธุรกิจ
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "209 คำสอนพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง" เล่มนี้ ได้รวบรวมพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะเรื่องของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งจะช่วยให้คุณได้เข้าใจแนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ของความพอเพียงได้ดียิ่งขึ้น จนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

1. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอประมาณ
2. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความมีเหตุผล
3. พระราชดำรัสเกี่ยวกับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
4. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความรู้ และคุณธรรม
5. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความรอบคอบและความระมัดระวังในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน
6. เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
7. เศรษฐกิจพอเพียงในด้านธุรกิจ จากเอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160308873 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 144 x 211 x 14 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน