0
21 แนวคิดที่จะเปลี่ยนวิธีทำธุรกิจของคุณไปตลอด
เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ใหญ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกอย่างรวดเร็วและรุนแรง บังคับให้เราจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว นี่คือที่มาของหนังสือเล่มนี้
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    จากประสบการณ์การทำงานทั้งในฐานะผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักลงทุน และที่ปรึกษา ของผู้เขียนพบว่าการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งสำคัญมาก ส่วนที่สำคัญที่สุด คือ ต้องระเบิดออกมาจากภายใน กล่าวคือ บุคคลหรือองค์กรนั้นต้องมีความรู้สึก มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเสียก่อน หรือเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ใหญ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกอย่างรวดเร็วและรุนแรง ก็บังคับให้เราจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

    และนี่คือที่มาของหนังสือ "21 แนวคิดที่จะเปลี่ยนวิธีทำธุรกิจของคุณไปตลอด" เล่มนี้ ที่ได้คัดกรองแนวคิดสำคัญ ระดับโลกมา 21 แนวคิด ครอบคลุม 5 ด้านหลัก ในการบริหารธุรกิจและองค์กร ทั้งในด้าน ยุทธศาสตร์และการลงทุน การตลาดและการขาย การปฏิบัติการและนวัตกรรม ทรัพยากรบุคคล และการจัดการและความเป็นผู้นำ แล้ววิธีทำธุรกิจของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล

สารบัญ

- ยุทธศาสตร์และการลงทุน
- การตลาดและการขาย
- การปฏิบิและนวัตกรรม
- ทรัพยากรบุคคล
- การจัดการและความเป็นผู้นำ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165685696 (ปกอ่อน) 170 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สารัตถ์ เกียรติบรรลือ
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน