0
25 ตัวละครเด่น จากสุดยอดวรรณคดีและนิทานพื้นบ้าน
ตัวละครในเนื้อเรื่องล้วนโดดเด่นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป มีข้อคิดคำสอนทุกตอน วรรณกรรมเหล่านี้มาจากผลงานของปราชญ์ในยุคนั้น สืบทอดมาถึงปัจจุบันที่ควรอนุรักษ์ไว้สืบไป
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    งานในกลุ่มวรรณศิลป์ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติอีกประเภทหนึ่งได้แก่ วรรณคดี บทประพันธ์ประเภทต่างๆ รวมไปถึงนิทานและตำนานพื้นบ้าน ซึ่งส่งผ่านสืบต่อกันมาเป็นเวลานานหลายยุคหลายสมัย เนื้อเรื่องนอกเหนือไปจากเสนอความบันเทิง ความไพเราะของบทประพันธ์ การรังสรรค์ความวิจิตรพิสดารของจินตนาการแล้ว ยังมีการสอดแทรกวิถีแนวทางธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเทศชาติ ต่างยุคต่างสมัย เป็นเสมือนบันทึกประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม ทำให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสรับรู้ถึงการดำเนินชีวิต ระเบียบแบบแผน ประเพณี ของบรรพชน การนำเสนอเนื้อเรื่องย่อ ที่มาของเรื่อง สรุปลักษณะบุคลิกปละนิสัยของตัวละครเอก คุณลักษณะที่เป็นแบบอย่าง และคำศัพท์สำคัญที่ควรทราบ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษและญี่ปุ่น ทั้งหมดนี้เป็นการให้ความรู้ทั้งวรรณวิจักษ์ หน้าที่ ศีลธรรม วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศที่สำคัญ

สารบัญ

วรรณคดีและบทละคร
- พระสังข์ (สังข์ทอง)
- ท้าวกุเรปัน (อิเหนา)
- สุดสาคร (พระอภัยมณี)
- หนุมาน (รามเกีรยติ์)
ฯลฯ

บทละคร
- หลวิชัย (หลวิชัย-คาวี)
- นางพิกุลทอง (พิกุลทอง)
- พระไชยเชษฐ์ (ไชยเชษฐ์)

ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน
- นางโสนน้อย (โสนน้อยเรือนงาม)
- นางเอื้อย (ปลาบู่ทอง)
- นางเภา (นางสิบสอง)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163201942 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 147 x 214 x 11 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คุ้มคำ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน