0
250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560 : The Fall of Ayutthaya & the Rise of Thonburi
รวมข้อมูลจากนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์หลากหลายท่าน มาให้ข้อมูล ความรู้ และมุมมองที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการ และความรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื่องในวาระครบรอบ 250 ปีที่สิ้นสุดกรุงศรีอยุธยาและสถาปนากรุงธนบุรีในปีนี้ ความสำคัญอยู่ที่อาณาจักรทั้งสอง คือ กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี เป็นอาณาจักรที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงศรีอยุธยานั้นตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.1893 มาจนถึง พ.ศ.2310 เป็นราชธานีมาถึง 417 ปี ได้สร้างความเจริญต่าง ๆ มากมาย ส่วนกรุงธนบุรีถึงแม้จะเป็นราชธานีเพียง 15 ปี (พ.ศ.2310-2325) ก็เป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพในการกู้ชาติจากพม่า เป็นชุมชนเก่าแก่ละมีความสำคัญอย่างยิ่งมาถึงปัจจุบัน การจะศึกษาประวัติศาสตร์ให้รอบด้านนอกจากจะอาศัยเอกสารที่เขียนมาตั้งแต่อดีตแล้ว ยังต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในด้านวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์หลากหลายท่าน มาให้ข้อมูล ความรู้ และมุมมองที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการ และความรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

- ปาฐกถานำ พญาทะละ พระเจ้าตากสอน และไตเซิน
- เศรษฐกิจและสังคมสยามจากอยุธยาถึงกรุงธนบุรี Siam's Economy and from Ayutthaya to Thonburi
- เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี Fall of Ayutthaya-Rise of Thonburi
- อวสานพระเจ้าตาก The End of King Taksin
- เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา : ว่าด้วยวรรณกรรมคำทำนายกับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมืองแห่งยุคสมัย Prophetic Lament for Sri Ayutthaya
- พระเจ้าอุทุมพรกับชาวอโยธยาในพม่า King Uthumpon and the Yodaya in Myanmar

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168292037 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 167 x 242 x 18 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์โตโยต้าประเทศไทย, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน