0
3,000 ข้อสอบยาก วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า Gifted ม.1
เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ประกอบการเรียนและใช้สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ประกอบการเรียนและใช้สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ ในเล่มนี้ประกอบด้วยโจทย์ข้อสอบจำนวน 100 เรื่อง รวม 3,000 ข้อ แต่ละเรื่องจะเป็นพื้นฐานของระดับชั้นประถมศึกษา และมีความเชื่อโยงกับวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วย จึงเหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 2 กล้องจุลทรรศน์
เรื่องที่ 3 หน่วยที่ใช้ในการวัดระบบเอสไอ
เรื่องที่ 4 เทอร์มอมิเตอร์
เรื่องที่ 5 กระบวนการแพร่และออสโมซิส
เรื่องที่ 6 การดำรงชีวิตของพืช
เรื่องที่ 7 ระบบลำเลียงในพืช
เรื่องที่ 8 ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช
เรื่องที่ 9 การคายน้ำของพืช
เรื่องที่ 10 การเจริญเติบโตของพืช
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162374852 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 18 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน