0
3,000 ข้อสอบ Gifted วิทยาศาสตร์ ม.1
เจาะลึกข้อสอบ 60 เรื่อง เข้มข้น รู้ลึก รู้กว้าง ชัดเจน เน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "3,000 ข้อสอบ Gifted วิทยาศาสตร์ ม.1" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้ประกอบการเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาค เพื่อเตรียมความพร้อมในความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบ 60 เรื่อง จำนวน 3,000 ข้อ แต่ละเรื่องจะเป็นพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์ของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงเหมาะสำหรับอ่านเพื่อสอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์
เรื่องที่ 3 เซลล์ในห้องปฏิบัติการ
เรื่องที่ 4 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 5 กล้องจุลทรรศน์
เรื่องที่ 6 การลำเลียงน้ำในพืช
เรื่องที่ 7 การลำเลียงอาหารในพืช
เรื่องที่ 8 กระบวนการแพร่และออสโมซิส
เรื่องที่ 9 การคายน้ำของพืช
เรื่องที่ 10 ธาตุอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืช
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375026 (ปกอ่อน) 347 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน