0
3,000 ข้อสอบ Gifted วิทยาศาสตร์ ม.2
เน้น ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบเข้า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "3,000 ข้อสอบ Gifted วิทยาศาสตร์ ม.2" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้ประกอบการเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาค เพื่อเตรียมความพร้อมในความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบ 58 เรื่อง จำนวน 3,000 ข้อ แต่ละเรื่องจะเป็นพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์ของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงเหมาะสำหรับอ่านเพื่อสอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 2 สารละลาย
หน่วยที่ 3 ร่างกายมนุษย์
หน่วยที่ 4 การเคลื่อนที่และแรง
หน่วยที่ 5 งานและพลังงาน
หน่วยที่ 6 การแยกสาร
หน่วยที่ 7 โลกและการเปลี่ยนแปลง
หน่วยที่ 8 ทรัพยากรพลังงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375880 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน