0
30 วัน FIT พิชิต O-NET ป.6 (ฉบับปรับปรุง)
เล่มเดียวจบ ครบทุกเรื่อง O-NET คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย
ผู้เขียน คณาจารย์แม็ค
หนังสือ274.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "30 วัน FIT พิชิต O-NET ป.6 (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ ได้ยกระดับผลคะแนนสอบ O-NET ของผู้เรียนให้สูงขึ้น เข้าใจโจทย์มากขึ้น มีตารางช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผน การอ่านหนังสือและทำข้อสอบด้วยตนเองใน 30 วัน มีเฉลยแบบเจาะลึกทุกข้อ เฉลยข้อยากอย่างละเอียด ครบทุกวิชา เข้าใจง่ายกว่า ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่ เสริมความแกร่งด้วย Pre O-NET by MAC Level+ โปรแกรมวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแบบออนไลน์ที่จะช่วยวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน แบบรายวิชา เพื่อสร้างความมั่นใจก่องลงสนามสอบจริง

สารบัญ

รหัสวิชา 61 ภาษาไทย
- ชุดที่ 1
- ชุดที่ 2

รหัสวิชา 63 ภาษาอังกฤษ
- ชุดที่ 1
- ชุดที่ 2

รหัสวิชา 64 คณิตศาสตร์
- ชุดที่ 1
- ชุดที่ 2

รหัสวิชา 65 วิทยาศาสตร์
- ชุดที่ 1
- ชุดที่ 2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858700711892 (ปกอ่อน) 158 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน