0
300 อักษรจีนใน HSK 2 ระบบใหม่
รวมอักษรจีนสำหรับเตรียมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) ขั้นต้น ระดับ 2 ทั้งสิ้น 300 ตัวอักษร พร้อมลำดับการเขียนอักษรจีนและประโยคตัวอย่าง
หนังสือ213.75 บาท
e-books(PDF) ?144.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ด้วยระบบการสอบวัตระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) ระบบใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากเดิม 6 ระดับเป็น 9 ระดับ ประกอบด้วย ขั้นต้น (ระดับ 1-3) ขั้นกลาง (ระดับ 4-6) และขั้นสูง (ระดับ 7-9) หนังสือ "300 อักษรจีนใน HSK 2 ระบบใหม่" จึงจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง เพิ่มความรู้เรื่องตัวอักษรจีนเพื่อนำไปใช้ในการสอบได้จริง

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ภาษาเชิงวิชาการ และภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ HSK ระดับ 2 ซึ่งผู้ศึกษาจำเป็นต้องรู้อักษรจีนทั้งสิ้น 300 ตัวอักษร นอกเหนือจากคำศัพท์ 500 คำ โดยในเล่มนี้จะเรียงลำดับตัวอักษรตามเสียงอ่านพินอิน a-z กำกับเสียงอ่านด้วยคำอ่านพินอินและคำอ่านภาษาไทย บอกรายละเอียดต่างๆ ของตัวอักษรได้แก่ หมวดอักษร จำนวนขีด ส่วนประกอบอักษร และลำดับขีด พร้อมตัวอย่างประโยคง่ายๆ เพื่อความเข้าใจตัวอักษรจีนนั้นๆ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165788564 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 105 x 190 x 18 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน