0
360 Concepts in Biology Part 1
สรุปชีววิทยาสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชีววิทยา" เป็นหนึ่งในสาขาทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งภายในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สำคัญในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อช่วยลดความแตกต่างของความรู้ และศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    หนังสือ "360 Concepts in Biology Part 1" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาครอบคลุมวิชาชีววิทยาตามหลักสูตรในระดับ ม.ปลาย พร้อมเชื่อมโยงเนื้อหาที่สำคัญในระดับชั้นปีที่ 1 ครอบคลุมข้อสอบด้วยการวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาอย่างละเอียด จากข้อสอบแข่งขันและข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวม 50 ฉบับ ทั้ง สอวน., PAT2, วิชาสามัญ, A-Level และ BMAT มีภาพประกอบที่ผู้เขียนวาดเองกว่า 500 ภาพ ที่มีสีสันสวยงามทั้งเล่ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจำได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

Chapter 1 : Introduction to Biology
Chapter 2 : The Cell
Chapter 3 : Cell division
Chapter 4 : Biomolecule
Chapter 5 : Basic Metabolism
Chapter 6 : Cellular Respiration
Chapter 7 : Photosynthesis
Chapter 8 : Basic of animal anatomy
Chapter 9 : Digestive system
Chapter 10 : Circulatory system
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165941778 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เทพชัย โชติมณี
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน