0
ลด 10%
365 ฟังก์ชั่น Excel
ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น ได้รับการปรับปรุงและรวบรวมฟังก์ชั่นเพิ่มเติมจากหนังสือ “339 ฟังก์ชั่น Excel”
หนังสือ243.00 บาท
e-books(PDF) ?144.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ได้รับการปรับปรุงฟังก์ชั่นล่าสุดเพิ่มเติม โดยการรวบรวมจากประสบการณ์การสอนและใช้งานมาร่วม 20 ปีของผู้เขียน อธิบายถึงหลักวิธีพื้นฐานจากสูตรทางคณิตศาสตร์และการใช้ฟังก์ชั่นโปรแกรม Excel พร้อมตัวอย่าง นำเสนอด้วยการเรียงลำดับฟังก์ชั่นการใช้งานจาก A ถึง Z เพื่อสะดวกในการใช้งาน และส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้ยังเพิ่มเติมเทคนิคการประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นจากงานจริงอีกด้วย นับได้ว่าเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์และสมบูรณ์แบบมากที่สุดเล่มหนึ่ง

สารบัญ

กลุ่มที่ 1 ฟังก์ชั่น Add-ins และ Automation
กลุ่มที่ 2 ฟังก์ชั่นคิวบ์ (Cube functions)
กลุ่มที่ 3 ฟังก์ชั่นฐานข้อมูล (Database functions)
กลุ่มที่ 4 ฟังก์ชั่นวันที่และเวลา (Date and Time functions)
กลุ่มที่ 5 ฟังก์ชั่นทางวิศวกรรม (Engineering functions)
กลุ่มที่ 6 ฟังก์ชั่นทางการเงิน (Financial functions)
กลุ่มที่ 7 ฟังก์ชั่นข้อมูล (Information functions)
กลุ่มที่ 8 ฟังก์ชั่นทางตรรกะ (Logical functions)
กลุมที่ 9 ฟังก์ชั่นการค้นหาและการอ้างอิง (Lookup and Reference functions)
กลุ่มที่ 10 ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (Math and Trigonometry functions)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742128654 (ปกอ่อน) 567 หน้า
ขนาด: 17 x 22 x 25 มม.
น้ำหนัก: 775 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน