0
ลด 20%
39 กลวิทยาศาสตร์ (PDF)
ebook สนพ.นานมีบุ๊กส์ ลด 20%
อ่านต่อ
หนังสือ85.50 บาท
e-books(PDF) ?57.60 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้ทำการทดลองทางวิทยาศษสตร์มาประยุกต์เป็นการแสดงที่สนุกสนาน ตื่นเต้น ให้ทั้งความรู้และแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งปลูกฝังความรัก ความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยการค้นคว้าทดลแงให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา การทดลองทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ได้ผานการทดลองได้ผลเรียบร้อยแล้ว และเป็นการทดลองที่ไมมีอันตราย
การทดลองในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมจากประสบการการสอนกว่า 40 ปี ผนวกกับความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาก เมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว และผู้เขีบยก็ได้เริ่มค้นคว้าจากนั้นเรื่อยมา จนได้โอกาสรวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้

สารบัญ

-การจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศษสตร์
-Science Show
-ถ่ายอากาศ
-หลอดแก้ววิ่งได้
-ลูกโป่งพิศวง
-เปลวเทียนกลับหลัง
-เสียงจากแก้ว
-น้ำมหัศจรรย์
-เขย่าสนุก
-ปริศนากล่องดำ
-ควันเนรมิต
-ผ้าเปลี่ยนสี
-ขวดมหัศจรรย์
-หนังสือลับ
-ภาพมหัศจรรย์
-ศิลปะเคมี
-ไข่จมหรือลอย
-กระสุนเคมี
-บีกเกอร์ล่องหน
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกิด วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จบมัธยมบริบูรณ์ (ม.6) จากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. 2495
ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม จากโรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทา
(ได้รับทุนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) พ.ศ. 2498
พิเศษประโยคครูมัธยม สมัครสอบ พ.ศ. 2503
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2503 (ได้รับทุนจากกรมฝึกหัดครู)
MASTER DEGREE OF SCIENCE (MS) สาขา SCIENCE EDUCATION จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา(INDIANA UNIVERSITY) (ได้รับAID) พงศ. 2518
ผลงานและประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนากลวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ และได้นำไปถ่ายทอดสู่นักเรียนฝึกหัดครูตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา
พัฒนาของเล่นชวนคิดให่กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์บริภัณฑ์ เพื่อการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 จนถึง พ.ศ. 2522 ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160412150 (PDF) 112 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน