0
ลด 20%
40 กิจกรรมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา
คู่มือสำหรับครูหรือผู้สอนที่รวมกิจกรรมและเกมพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เน้นการบูรณาการ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในบริเวณศึกษาธรรมชาติ ทั้งต้นไม้ใหญ่ กองใบไม้ร่วง ขอนไม้ผุ สระน้ำ
หนังสือ148.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสำหรับครู ผู้สอนฉบับสมบูรณ์ ที่ให้ทั้งความรู้พื้นฐานเรื่อง "สิ่งแวดล้อมศึกษา" และมี 40 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีใบงานพร้อมใช้ แบ่งเป็นการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในบริเวณศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญและใกล้ตัว ได้แก่ ต้นไม้ใหญ่ กองใบไม้ร่วง ขอนไม้ผุ และสระน้ำ รวมทั้งยังมีแนวทางการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนด้วย

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครู
บทที่ 1 แนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาและการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
บทที่ 2 เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษา
บทที่ 3 กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการจัดกิจกรรม

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในบริเวณศึกษาต่าง ๆ
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อมบริเวณต้นไม้ใหญ่
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อมบริเวณกองใบไม้ร่วง
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อมบริเวณขอนไม้ผุ
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อมบริเวณสระน้ำ
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเกม
เอกสารอ้างอิง
รู้จักผู้เขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เป็นคู่มือที่เหมาะกับครู ผู้สอนอย่างแท้จริง เพราะประกอบด้วยส่วนที่ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา และส่วนรายละเอียด 40 กิจกรรมที่มีใบงานพร้อมใช้ รวมถึงมีคำถามกระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็นผ่านการอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม
- กิจกรรมครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
- ผู้เขียนเชี่ยวชาญด้านการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษามากว่า 45 ปี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160442010 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 170 x 226 x 9 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน