0
49 กลวิทยาศาสตร์ (PDF)
หนังสือ112.10 บาท
e-books(PDF) ?94.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       หนังสือ 49 กลวิทยาศาสตร์ เล่มนี้ เป็นกลวิทยาศาสตร์เล่มที่2 ต่อจาก 39 กลวิทยาศาสตร์ โดยผู้เขียนมุ่งที่จะถ่ายทอดแนวคิดกระบวนการ และกิจกรรมไปสู่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สนใจ นำไปเป็นแนวทางในการแสดงกลวิทยาศาสตร์ เพื่อเปลี่ยนเจตคติของนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ ให้เกิดความสนุกและหันมาสนใจเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น หนังสือเล่มนี้มีกิจกรรมหลากหลาย ทุกกิจกรรมได้ผ่านการทดลองและปรับปรุงแก้ไขแล้วทั้งสิ้น ผู้เขียนพยายามคิดถึงกิจกรรมที่น่าสนใจ แปลก มหัศจรรย์ และสามารรถใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย นอกจากนี้กิจกรรมจำนวนมากจะเอื้อให้ทั้งครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาสามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และแสดงได้

สารบัญ

1.แหวนกายสิทธิ์
2.ไข่แฝด
3.ระบำปิงปอง
4.ภาพผงฝุ่น
5.ถุงมือวิเศษ
6.ลูกล้อ
7.ตกหยอย
8.เฉี่ยวไปเฉี่ยวมา
9.จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
10.ธานทิพย์
11.บัวรดน้ำขวด
12.ดินน้ำมันลอยน้ำ
13.น้ำไม่ล้น
14.น้ำทะลัก
15.ลูกสูบปริศนา
16.มหัศจรรย์น้ำไม่รั่ว
17.ปลุกถ่าน
18.เหลืองมหัศจรรย์
19.พลังกระดาษ
20.น้ำนิ่งน้ำไหล
21.พบกันไม่ได้
22.ทางไหนแน่
23.เสียงจากลูกโป่ง
24.เสียงจากท่อ
25.เสียงจากเปลือกหอย
26.เหลี่ยง
27.แก้วเล็ในแก้วใหญ่
28.แก้วกระโดด
29.พลังลูกแก้ว
30.กลิ้งสนุก
31.ไข่ดิบไข่สุก
32.วิ่งสวนทาง
33.แมลงบิน
34.ลูกโป่งพองในขวด
35.เกาะติด
36.กระดาษหลากสี
37.สีเปลี่ยนที่
38.จดหมายปริศนา
39.ปาฏิหาริย์หนังสือ
40.สีสวย
41.เล่นสี
42.ชั้นสี
43.แสงสี
44.ใครเปิดขวด
45.ขวดเป่าลูกโป่ง
46.ลมหายใจ
47.น้ำอัดลมผสมเกลือ
48.ใครดับไฟ
49.ใครดับก่อน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160412167 (PDF) 160 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน