0
49 ราชินีไทย
รวมประวัติ เรื่องราวน่ารู้ของพระราชินี พระมเหสี เจ้าจอมมารดาของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการยกย่องเทิดทูนพระราชินีไทย
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "๔๙ ราชินีไทย" เล่มนี้ ถือเป็นผลงานอันทรงคุณค่าของ "พิมาน แจ่มจรัส" อีกเล่มหนึ่ง ด้วยความเป็นนักสารคดีประวัติศาสตร์ มีผลงานจำนวนมาก มีสำนวนการเขียนและการเล่าเรื่องราวที่อ่านง่าย ให้อารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างดี สำหรับคนไทยแล้วเรื่องของพระราชินี พระมเหสี เจ้าจอมมารดา ของพระมหากษัตริย์ไทยนั้น คือเรื่องราวที่สูงส่ง แต่ผู้เขียนใช้ภาษาที่ไม่ต้องปรุงแต่งให้อ่านยากมากความ จึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวในรั้วในวังได้ง่ายขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้มิใช่นำเสนอแต่พระประวัติของแต่ละพระองค์ท่านเท่านั้น ยังได้รับรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านเรื่องราวอันเป็นพระประวัติอันมากสีสันของแต่ละพระองค์

    และที่นับว่าเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ ประเพณี พระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระราชินี พระมเหสี ฯลฯ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มารวมเข้าไว้ให้ศึกษาค้นคว้า อ่านง่ายในเล่มเดียว เป็นการยกย่องเทิดทูนพระราชินีไทย ที่ทรงมีฐานะเคียงข้างพระเจ้าแผ่นดิน ที่เป็นแบบฉบับให้คนไทยศึกษา บางพระองค์ตลอดพระชนม์ชีพดำรงอยู่ท่ามกลางเสียงศัสตราวุธ และเพลงศึก บางพระองค์ พระราชสวามีทรงมีโชคในเรื่องช้าง แต่พระนางเองกลับสิ้นพระชนม์บนคอช้าง บางพระองค์ความรักเริ่มต้นด้วยเพลงยาว แต่ความตายเริ่มต้นด้วยเพลงแส้ บางพระองค์เพราะกฎมณเฑีรบาล ทำให้พระนางต้องสิ้นพระชนม์กลางแม่น้ำ โดยปราศจากผู้ช่วยขณะเรือพระประเทียบล่ม ฯลฯ มิว่าจะด้วยเหตุผลอย่างไร ทุกพระองค์ทรงตั้งมั่นอยู่บนคุณงามความดี ความเสียสละ เพื่อชาติและราชบัลลังก์ นี่คือประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองในยุคสมัยของพระนาง

สารบัญ

1. นางเสือง
2. นางนพมาศ
3. นางพญาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์
4. สมเด็จพระสุริโยทัย
5. พระวิสุทธิกษัตรี
6. พระมหาเทวี
7. ท้าวศรีจุฬาลักษณ์
8. พระพันปีหลวง
9. กรมพระเทพามาตย์
10. กรมหลวงโยธาทิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163881519 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 21 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน