0
5ส ที่คนไทยไม่รู้จัก
5 ส จัดเป็นวิธีการบริหารจัดการรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความสูญเปล่าให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 5 ส มีหลักการง่ายๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ตั้งแต่ในระดับบุคคล
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "5ส ที่คนไทยไม่รู้จัก" เดิมเป็นบทความต่อเนื่องซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร For Quality ฉบับที่ 30 เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2542 จนถึงฉบับที่ 46 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2544 ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย เนื้อหาภายในเล่มชี้ให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำ 5ส ในแบบที่ถูกถ่ายทอดต่อๆ กันมาเป็นเวลานาน คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย และได้นำเสนอ 5ส ในอีกความหมายที่ไม่สร้างอุปสรรคในการปฏิบัติ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สภาพเดิม และสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดให้ถูกต้อง และมุ่งหวังให้การทำ 5ส ในบ้านเราประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 5ส ที่คนไทยไม่รู้จัก
บทที่ 2 ทำไมต้อง "สภาพเดิม" และ "สม่ำเสมอ"
บทที่ 3 เริ่มต้นกันใหม่กับการทำ 5ส
บทที่ 4 เทคนิคสำหรับ ส สะสาง
บทที่ 5 เทคนิคสำหรับ ส สะดวก
บทที่ 6 เทคนิคสำหรับ ส สะอาด
บทที่ 7 สภาพเดิม เทคนิคที่ทำให้ 5ส ทำแล้วไม่ต้องทำอีก
บทที่ 8 ส สม่ำเสมอ ทำอย่างสม่ำเสมอจนเกิดผล
บทที่ 9 ง่ายๆ แต่ได้ผล
บทที่ 10 เปลี่ยนสถานที่ทำงานด้วยภาพถ่าย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169122814 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์หุ้นไข่ไก่, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2001
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน