0
5 มหาราชจอมกษัตริย์แห่งกรุงสยาม
พระราชประวัติ ๕ มหากษัตริย์ผู้กล้าหาญ เกรียงไกร เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ...
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้รับการยกย่องพระสมัญญามหาราช ถ่ายทอดในรูปแบบที่อ่านเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงามทั้งเล่ม สำหรับให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า ประกอบการเรียน การสอนได้สะดวกขึ้น และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการประกาศเกียรติคุณความสามารถในการพัฒนาประเทศชาติขององค์พระมหากษัติรย์ให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาติและคนไทยทุกคนตลอดไป

สารบัญ

1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3. สมเด็จพระรนารายณ์มหาราช
4. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
5. สมเด็จพระปิยมหาราช (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167022000 (ปกอ่อน) 191 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 9 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คอมม่า, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน