0
500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 2 +CD-MP3
เป็นเล่มที่ 2 ชุด Practical Kanji ซึ่งปูพื้นฐานให้ผู้เรียนคันจิสามารถอ่านภาษาญี่ปุ่น อาทิ หนังสือพิมพ์ได้รวดเร็วขึ้น และเสริมสร้างทักษะความรู้คันจิในภาพรวม
ผู้เขียน AJALT
หนังสือ337.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 2" เล่มนี้ เป็นเล่มที่ 2 ในชุด Practical Kanji ซึ่งปูพื้นฐานให้ผู้เรียนคันจิสามารถอ่านภาษาญี่ปุ่น อาทิ หนังสือพิมพ์ ได้รวดเร็วขึ้น วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ เมื่อศึกษาไปตามลำดับตั้งแต่เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 4 คือสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้ และเสริมสร้างทักษะการใช้คันจิในภาพรวม หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอคันจิพื้นฐานจำนวน 250 ตัว ต่อจากเล่มที่ 1 คันจิในเล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 ครอบคลุมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N4

    เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือพิมพ์และอื่นๆ ได้รวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับคันจิในภาพรวม เรียนรู้เกี่ยวกับคันจิพื้นฐานจำนวน 250 ตัว ครอบคลุมความรู้สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 แบ่งเนื้อหาเป็นบท ๆ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมเรียนรู้เสียงอ่าน ความหมาย คำศัพท์ วิธีการเขียน เกร็ดความรู้และทำแบบฝึกหัดผ่านซีดี เพื่อให้สามารถฟังแลเข้าใจคำศัพท์คันจิได้ พร้อมดัชนีเสียงอ่าน ดัขนีจำนวนขีด ดัชนีคำศัพท์ และภาคผนวกท้ายเล่ม

สารบัญ

1 กล่องคำถามภาษาญี่ปุ่น
2 ประกาศแจ้งเรื่องงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
3 ปฎิทินชีวิตนักศึกษา
4 กฎระเบียบในหอพักสตรี
- แบบฝึกหัดรวม 1 (1-4)

5 เว็บไซต์เรียวคังที่มีบ่อน้ำพุร้อน
6 แผ่นพับฮอกไกโด
7 บล็อก : ไปดูการแข่งขันเบสบอลมา!
8 ประวัติการรถไฟของญี่ปุ่น
- แบบฝึกหัดรวม 2 (5-8)

9 โฮมเพจของร้านสะดวกซื้อ
10 บทความออนไลน์ : ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437624 (ปกอ่อน) 348 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับPractical Kanji 500 Vol.2
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : ASK Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน