0
52 การทดลองวิทย์จากขวดพลาสติก (PDF)
สร้างสรรค์การทดลองและสิ่งประดิษฐ์เพื่อฝึกสมอง
ผู้เขียน ฤทัย จงสฤษดิ์
หนังสือ166.25 บาท
e-books(PDF) ?140.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "52 การทดลองวิทย์จากขวดพลาสติก" เล่มนี้ ได้แนะนำการทดลองและการประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุหลักคือ "ขวดพลาสติก" มาทำการทดลองวิทยาศาสตร์แบบ Hands-on ทั้ง 52 กิจกรรม ซึ่งเด็กๆ ทำได้ด้วยตนเอง ช่วยลดปริมาณขยะ ประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก เนื้อหาภายในเล่มได้อธิบายถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การทดลอง และเคล็ดลับของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งนำเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมความเข้าใจจากการทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น ฟังเสียงหัวใจด้วยขวด ติดไฟในขวดสาหร่าย ลูกเกดเต้นระบำในขวด ขวดพลาสติกดูดน้ำสี และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถทำร่วมกับเด็กๆ ได้ และสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย

สารบัญ

- กิจกรรมการทดลองและประดิษฐ์จากขวดพลาสติก
- สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- สารและสมบัติของสาร
- ความดันอากาศ
- แรงเสียดทาน แรงเฉื่อย แรงโน้มถ่วง และการเคลื่อนที่
- ความร้อน แสง และแม่เหล็ก
- เสียงและการสั่น
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
- ยานพาหนะและการเคลื่อนที่
- หลากหลายผลงานสร้างสรรค์จากขวดพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160426126 (PDF) 152 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน