0
60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม
จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครองสิริราชสมบัติ 60 ปี - พระชนมพรรษา 80 ปี และธรรมสมโภชชาตกาล 100 ปี พระพุทธทาสบุคคลสำคัญของโลก 2549-2550
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครองสิริราชสมบัติ 60 ปี - พระชนมพรรษา 80 ปี และธรรมสมโภชชาตกาล 100 ปี พระพุทธทาสบุคคลสำคัญของโลก 2549-2550 ซึ่งภายในเล่มได้ประมวลภาพพระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตร พร้อมพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และท่านพุทธทาสภิกขุ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับศึกษาและนำมาประยุกต์ประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

1. คำนำสำนักพิมพ์
2. ภาพชุด 60 ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปีพระพุทธทาสครองธรรม
3. คำนำจากผู้รวบรวมและเรียบเรียง
4. 60 ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปีพระพุทธทาสครองธรรม
5. "มหัศจรรย์แห่งธรรม" พระธรรมเทศนาหน้าพักตร์ โดย พุทธทาสภิกขุ (พระราชชัยกวี)
6. "การตามรอยพระยุคลบาท โดยทศพิธราชธรรม" ปาฐกถาธรรมของ พุทธทาสภิกขุ
7. บรรยายธรรมถกาของพระพุทธทาส ถวายแก่สมเด็จพระราชชนนี ที่จุฬาฯ เรื่อง ส่วนสำคัญของพุทธศาสนาที่ทุกคนควรรู้
8. พระเจ้าอยู่หัวกับการปฎิบัติธรรม
9. พระเจ้าอยู่หัวกับการใช้ธรรมะแก้วิกฤตการณ์ทางการเมือง
10. วันที่ 25 เมษายน 2549 วันแห่งประวัติศาสตร์การเมืองไทย พระราชดำรัสพระราชทานแก่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9748814564 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 147 x 209 x 23 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วสี ครีเอชั่น, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน