0
60 มุมคิดเติมชีวิตให้เต็มร้อย
เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตอาจซับซ้อน แต่หากเรามี "มุมคิด" ที่ดี จัดองศาความคิดให้ถูกต้อง เรื่องที่เคยยุ่ง จะไม่ยากอีกต่อไป พาชีวิตก้าวไปได้ไกล ด้วยแผนที่ความคิดที่ดี เป็นสิ่งชี้ทาง
ผู้เขียน คคนะ
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิธีคิด หรือทัศนคติของเรา ที่มีต่อการใช้ชีวิต เป็นเรื่องสำคัญสุด ๆ ปัญหาและอุปสรรค เป็นเรื่องสามัญของชีวิต ที่จะต้องพบ ต้องเจอ เราจึงควรเรียนรู้ และเพิ่มวิธีคิดดี ๆ ให้มากขึ้น หัดมองชีวิตจากแง่มุมที่แตกต่างไปจากเดิม ไม่คิดแบบยูนิฟอร์ม คือคิดอะไรแง่มุมเดียว มองแบบเดิม ๆ ไม่ปรับเปลี่ยน เพราะในความเป็นจริงแล้ว ชีวิต ไม่ได้มีรูปแบบตายตัว พอคิดได้แบบนี้ ขอบเขตของความเป็นไปได้ ก็จะขยายตัวออกไปจากเดิมมากขึ้นอีกหลายเท่า

    หนังสือ "60 มุมคิดเติมชีวิตให้เต็มร้อย" เล่มนี้ จะมอบมุมคิดใหม่ ๆ ที่มีค่าให้คุณใช้เป็นเข็มทิศ เป็นเหมือนแผนที่นำทางในการใช้ชีวิตได้อย่างดี โดยเอาทัศนคติที่ดีเป็นตัวชี้ทาง และชี้นำความคิดและการกระทำ มากกว่านั้นคือการปรับทัศนคติด้านลบที่อาจจะมีอยู่ ให้เป็นไปในทางบวก เต็มไปด้วยพลังที่ดีงาม แล้วคุณจะมีพลังในการพลิกเรื่องลบให้มาจบแบบบวกได้!

สารบัญ

1 เรียนรู้ได้วยใจสมัคร
2 เต็มที่กับทุกส่ิ่ง
3 ทำวันนี้ให้ถูกต้อง
4 ประหยัดคือการหาเพิ่ม
5 สำคัญที่แผนการ
6 งานคือเรา...เราคืองาน
7 ออกแบบการถอยหนี
8 เผื่อความคิดสำหรับทางอื่น
9 วิจารณ์ด้วยใจสูง
10 ทำตัวทำใจให้เป็นทองแท้
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414708 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์DOUBLE DAYS Publishing
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน