0
7 บูรพกษัตริย์ ราชภักดิ์
เทิดทูนและประกาศเกียรติคุณบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ผู้ทรงสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ
หนังสือ171.00 บาท
e-books(PDF) ?145.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "7 บูรพกษัตริย์ ราชภักดิ์" เล่มนี้ ได้รวบรวมส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่สำคัญและควรค่าแก่การบอกเล่าต่อไปยังคนรุ่นหลัง ถึงความเป็นมาของบูรพกษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ อาทิ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระปรีชาสามารถ สร้างคุณงามความดีอุทิศตนให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ด้านการรบ แต่รวมไปถึงการบริหารบ้านเมือง การค้าขาย การทูต ล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่ควรค่าแก่การยกย่อง เทิดทูน และประกาศเกียรติคุณ

สารบัญ

- พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อัจฉริยกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย
- สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราช
- สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์นักบริหาร ผู้สร้างยุคทองให้กรุงศรีอยุธยา
- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี
- พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
- พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานความเจริญให้แก่ประเทศ
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ราชาผู้เป็นที่รักของปวงชน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160025404 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน