0
7 มหาราช : King of Great
รวบรวมพระราชประวัติของของพระมหากษัตริย์ ที่ได้รับการยกย่องเป็นมหาราชทุกพระองค์ ซึ่งสมควรศึกษาและเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "7 มหาราช : King of Great" เล่มนี้ ได้รวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ที่ได้รับการยกย่องเป็นมหาราชทุกพระองค์ ไม่ว่าจะเป็น พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช (พระภัทรมหาราช) ซึ่งถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบตลอดเล่ม เพื่อประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์ ให้ทราบเรื่องราวในยุคแผ่นดินทองของราชอาณาจักรไทย ซึ่งความเจริญบังเกิดขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้น

สารบัญ

- พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
- สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช (พระภัทรมหาราช)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9743943684 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 183 x 258 x 10 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน