0
75 ปีวันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระ 7 ปี วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2563
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "75 ปีวันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2" เล่มนี้ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระ 75 ปี วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2563 เป็นหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ ขบวนการเสรีไทย และเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ในประเทศไทย รวบรวมและร่วมเขียนโดย "นายปรีดี พนมยงค์" ซึ่งในห้วงของสงคราม เป็นทั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และหัวหน้าขบวนการเสรีไทย

    ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ มีการปรับปรุงใหม่จากฉบับก่อนหน้านี้หลายประการ อาทิ การเพิ่มเติมภาพประกอบ และภาพบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำสาแหรกอธิบายความสัมพันธ์ของบุคคลที่กล่าวถึง และการนำภาคผนวกที่นายปรีดีฯ เขียนอธิบายเพิ่มเติมเรื่องไว้ในภายหลัง มาแทรกในระหว่างเนื้อหา เพื่อความสะดวกในการอ่าน นอกจากนี้ ตอนท้ายเล่ม ยังมีการนำบันทึกการจัดงานครบรอบ 74 ปี วันสันติภาพไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มารวมพิมพ์ไว้ด้วย อาทิ การเสวนาเรื่อง "รำลึกถึงเสรีไทย รำลึกถึงวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร" โดย ดุษฎี พนมยงค์ พล.อ. บัญชร ชวาลศิลป์ และนริศ จรัสจรรยาวงศ์

สารบัญ

บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
- การถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิราพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงคราม / ม.จ.อัปภัศราภา เทวกุล
- พระบรมวงศานุวงศ์และขบวนการเสรีไทย / ป้วย อึ้งภากรณ์
- ความเป็นไปภายในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ / ปรีดี พนมยงค์
- ภาคผนวก : อนุสนธิจากปาฐกถาของนายควง อภัยวงศ์

กิจกรรมรำลึก 74 ปี วันสันติกาพไทย
- คำกล่าวเปิดงาน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
- คำกล่าวรำลึกจากผู้แทนนักศึกษา
- การเสวนา เรื่อง "รำลึกถึงเสรีไทย รำลึกถึงวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร"

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860278 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน