0
8 เส้นทางสู่ชัยชนะ : การตลาดเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ (Market Your Way to Growth) (PDF)
หนังสือเล่มนี้มีตัวอย่างมากมายที่จะแสดงให้เห็นว่า ยังมีบริษัทอีกหลายแห่งที่สามารถขยายธุรกิจได้ แม้สภาพเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมของตนจะมีอัตราการเติบโตต่ำก็ตาม
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "8 เส้นทางสู่ชัยชนะ : การตลาดเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ" จะแสดงให้คุณเห็นว่า ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไรในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก หนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 9 เมกะเทรนด์ ที่จะให้โอกาสใหม่ในธุรกิจในทศวรรษนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระจายความมั่งคั่งในระดับโลก การเติบโตของเมือง การเร่งเข้าสู่เศรษฐกิจระดับโลกที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ค่านิยมสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นต้น สำรวจความพร้อมของบริษัทของคุณโดยใช้กลยุทธ์เพื่อการเติบโต 8 กลยุทธ์ที่อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวผ่านภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้อย่างเติบใหญ่และมั่นคง

สารบัญ

บทนำ : เตรียมพร้อมทะยานไปกับ 8 เส้นทางสู่การเติบโตทางธุรกิจ

1. เติบโตด้วยการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
2. เติบโตด้วยการพัฒนาลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ภักดีต่อบริษัท
3. เติบโตด้วยการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
4. เติบโตด้วยการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์
5. เติบโตด้วยการขยายตลาดต่างประเทศ
6. เติบโตด้วยการควบรวม การซื้อกิจการ การสร้างพันธมิตร และกิจการร่วมทุน
7. เติบโตด้วยการสร้างชื่อเสียงโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
8. เติบโตด้วยการร่วมมือกับรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน

บทส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840004901 (PDF) 268 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน