0
9 กลยุทธ์ หมัดเด็ดพิชิตใจลูกน้อง (PDF)
หนังสือ104.50 บาท
e-books(PDF) ?94.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นการนำเสนอวิธีการเข้าถึงหรือพิชิตใจลูกน้องด้วยเทคนิค และการจัดการคนในรูปแบบต่าง ๆ   ด้วยหลักจิตวิทยาง่าย ๆ ทั้ง 9 ประการ ในการเป็นเจ้านายที่ดี แล้วงานยาก ๆ ก็จะกลายเป็นง่าย เมื่อลูกน้องเทใจให้แล้ว

สารบัญ


สารบัญ

 • หมัดที่ 1 มุ่ง 'สัมพันธ์' นำพาความร่วมมือ

 • หมัดที่ 2 สร้างคน สร้างงาน จากการพัฒนาและฝึกอบรม

 • หมัดที่ 3 ระวัง 'คำพูด' บ่อเกิดแห่งความแตกร้าว

 • หมัดที่ 4 จัดสรร 'เวลา' พูดคุยกันบ้าง

 • หมัดที่ 5 ฝึกบริหาร 'อารมณ์' ให้เหมาะสม

 • หมัดที่ 6 จง 'กล้า' ที่จะรับผิดชอบ

 • หมัดที่ 7 ตัวอย่างที่ดีคือ 'ตัวคุณ'

 • หมัดที่ 8 มีความยุติธรรม สร้างความไว้ใจ

 • หมัดที่ 9 รู้จักใช้เทคนิคการ 'จูงใจ' คนให้ได้งาน

 • ข้อเสนอแนะ

  รายละเอียดหนังสือ
  รหัสสินค้า: 5522000000262 (PDF) 140 หน้า
  ชนิดกระดาษ: PDF
  สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์, สนพ.
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน