0
9 อุปนิสัยสร้างเด็กให้ประสบความสำเร็จสูง
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเด็กเริ่มต้นที่บ้าน และการเรียนรู้โลกกว้างที่พ่อแม่ทุกคนทำได้
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คุณพ่อคุณแม่ที่รักทุกท่าน คุณรู้หรือไม่ว่า คุณเป็นคนกลุ่มแรกที่เด็กหรือลูกได้รู้จัก ตั้งแต่ได้ลืมตามาดูโลก การเลี้ยงดู การกระทำ คำสอนต่าง ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ได้สื่อไปถึงลูกนั้น ล้วนมีอิทธิพลกับลูกทั้งสิ้น หนังสือเล่มนี้ จะช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับลูก ๆ ของคุณ โดยผ่านความเข้าใจอันแท้จริง ในบทบาทของความเป้นพ่อแม่อย่างทันยุคสมัย ด้วยแนวคิดและวิธีการที่ทำให้ได้ง่าย ๆ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ลูก ๆ ของคุณพบกับความสุข ความสำเร็จและเติบโตขึ้นและเติบโตขึ้นเป็นคนเก่งและมีคุณธรรม

สารบัญ

1. สอนลูกให้ชนะโลก
2. เสริมสร้างลูกให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมนำชีวิต
3. เสริมสร้างอีคิวและจินตนาการให้สูง
4. สอนลูกให้ลูกจักบริหารเงินและเวลา
5. ฝึกให้ลูกอดทนและมีวินัยสูง
6. ฝึกให้ลูกมีจินตนาการสร้างสรรค์
7. สอนลูกให้มีความกตัญญูสูง
8. สอนลูกให้เข้าใจกฎธรรมชาติและกฎแห่งกรรม
9. สอนลูกให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป เป็นคนเก่งที่ไม่โกง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757420334 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 142 x 202 x 8 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์GOODLIFE PUBLISHING
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน