0
90 วันอันตราย สำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรภาครัฐ (PDF)
กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จสำหรับนักบริหารงานภาครัฐทุกระดับ
ผู้เขียน Peter H. Daly, Michael Watkins, Cate Reavis
e-books(PDF) ?340.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้อ่านในการทำความเข้าใจและเผชิญหน้ากับความท้าทายที่พวกเขาจะต้องพบในช่วงสามเดือนแรกที่เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744145529 (PDF) 372 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน