0
99 เรื่องที่ยิ่งใหญ่ในหลวงรัชกาลที่ 9
ธ สถิตในใจราษฎร์ตราบชั่วนิรันดร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ทรงทศพิธราชธรรม ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของ คนไทย ทรงมีพระคุณูปการอย่างล้นเหลือ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชจริยาวัตรที่งดงาม พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาธรรม ทรงมีความเพียรและความอดทนที่สูงยิ่ง ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ทรงมีพระอัจฉริยภาพและเพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์วิชาแขนงใดก็ตาม พระองค์ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงสถาพรให้แก่ชาติไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นธรรมราชา ทรงเป็นยอดกษัตริย์ นับเป็นบุญเหลือเกินที่ได้เกิดภายใต้ร่มเงาเบื้องพระยุคลบาท ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อประเทศชาติและมวลหมู่พสกนิกรชาวไทย พระราชกรณียกิจอันมากมายมหาศาลที่ทรงกระทำเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร ซึ่งยากนักที่จะกล่าวได้หมด หนังสือเล่มนี้ได้นำเรื่องราว 99 เรื่องที่ยิ่งใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่คนไทยควรรู้ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

สารบัญ

1. เสด็จพระราชสมภพ
2. พลังแห่งแผ่นดิน
3. ความรักที่มีต่อ "สมเด็จพระพันวัสสาฯ"
4. การประหยัดอดออม
5. สมเด็จพระอนุชาธิราช
6. เสด็จนิวัติประเทศไทย
7. เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
8. ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้
9. การศึกษา
10. สายพระเนตรขององค์ราชัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167944180 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 144 x 211 x 18 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บุ๊คสโตน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน