0
A New Business Letter จดหมายธุรกิจ
เนื้อหาสำหรับธุรกิจยุคใหม่ ครอบคลุมสาขามากที่สุด ใช้ได้ทั้งเอกชนและรัฐ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "A New Business Letter จดหมายธุรกิจ" เล่มนี้ เต็มไปด้วยเนื้อหาของธุรกิจยุคใหม่ ครอบคลุมสาขามากที่สุด รวบรวมตัวอย่างจดหมายหลายๆ ฉบับที่มักพบกันในการติดต่อสื่อสารพร้อมทั้งตัวอย่างสำนวนที่ใช้ในการเขียนจดหมายได้มากมายและโครงสร้างของจดหมายที่ใช้เป็นแบบแผนในการเขียนจดหมาย ซึ่งใช้ได้ทั้งหน่วยงานเอกชนและของรัฐ รวมทั้งนักศึกษา เลขานุการ ผู้บริหาร และบริษัทที่ติดต่อกับต่างประเทศ

สารบัญ

1. โครงสร้างของรูปแบบจดหมาย
2. จดหมายแสดงความยินดี
3. จดหมายแสดงความซาบซึ้ง
4. จดหมายแสดงความเสียใจ
5. จดหมายเชิญ
6. จดหมายสำหรับการจอง
7. จดหมายสอบถามและขอร้อง
8. การตอบจดหมายสอบถามและขอร้อง
9. จดหมายและแบบฟอร์มสั่งซื้อ
10. จดหมายแจ้งว่าได้รับการส่งซื้อสินค้า
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162751493 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 173 x 240 x 13 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Minibear Publishing
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน