0
A Nice Way of Life เดินชีวิตอย่างใจดี (PDF)
ชีวิตสั้นเเละบอบบางกว่าที่เรารู้ อย่ายอมเสียเวลาให้กับเรื่องหนักๆ ที่ไม่จำเป็น อย่ายอมเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น อย่ายอมเสียเวลาเพื่อเพิ่มความบอบช้ำให้กับตัวเอง
ผู้เขียน ต้นกล้า นัยนา
หนังสือ170.05 บาท
e-books(PDF) ?69.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชีวิตสั้นและบอบบางกว่าที่เรารู้ อย่ายอมเสียเวลาให้กับเรื่องหนักๆ ที่ไม่จำเป็น อย่ายอมเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น อย่ายอมเสียเวลาเพื่อเพิ่มความบอบช้ำใหักับตัวเอง อย่าทำอะไรเพียงเพื่อสะใจ คิดถึงคุณค่าของลมหายใจและเวลาด้วย จงเดินชีวิตให้สวยงาม จงเป็น อยู่ คือ ให้สวยงาม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300000078 (PDF) 192 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์อักขระบันเทิง, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน