0
ลด 20%
A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (PDF)
e-book บริหาร ลด 20%
e-book บริหาร ลด 20%
อ่านต่อ
หนังสือ153.00 บาท
e-books(PDF) ?95.20 บาท
e-books(EPUB) ?119.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160813438 (PDF) 200 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน