0
A-Z 500 คำศัพท์แรกของหนู
เตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ มีพื้นฐานที่ดีทางภาษา พจนานุกรมภาพสำหรับเด็ก
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "A-Z 500 คำศัพท์แรกของหนู" เล่มนี้ ออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย เสริมการเรียนรู้ในด้านไอคิว (ความฉลาดทางด้านสติปัญญา) เป็นการปูพื้นฐานทักษะ ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาล 1-3 โดยในเล่มเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และได้เรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จาก A-Z จำนวน 500 คำศัพท์ ผ่านรูปภาพที่สวยงาม ช่วยทำให้จดจำคำศัพท์ที่แตกต่างกันง่ายขึ้น

สารบัญ

- A a
- B b
- C c
- D d
- E e
- F f
- G g
- H h
- I i
- J j
- K k
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยหมึกธรรมชาติ (Soy Ink) ปราศจากสารพิษ เป็นมิตรกับเยาวชน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735407422 (ปกอ่อน) 60 หน้า
ขนาด: 165 x 290 x 4 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน