0
ABC เล่มแรกของเด็กน้อย
เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก ผ่านหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน ปูรากฐานสู่การเขียนอ่านในอนาคต
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มแรก เหมาะสำหรับเด็กน้อยวัยแรกเริ่มเรียนรู้สอนให้เด็ก ๆ ได้รู้จักพยัญชนะ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ปูรากฐานสู่การเขียนอ่านในอนาคต ผ่านการฝึกลากนิ้วผ่านเส้นประ ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส กระตุ้นให้เด็ก ๆ จดจำตัวอักษรได้ง่าย พร้อมคำศัพท์ง่าย ๆ เพิ่มคลังคำศัพท์ให้ลูกน้อย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168028810 (ปกอ่อน) 60 หน้า
ขนาด: 240 x 228 x 4 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ห้องเรียน, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน