0
AXIOMS : Math Notes for Junior High School Students and Scholarship Candidates
สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ มหิดลวิทยานุสรณ์ สมาคมคณิตศาสตร์ สอวน.
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเดินเข้าห้องสอบไว้อย่างครบถ้วน กระชับ และชัดเจน จัดระเบียบความรู้ในแต่ละสาระไว้เป็นหมวดหมู่ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงประยุกต์ เข้มข้นทั้งเนื้อและตัวอย่างมากมาย พร้อมข้อสอบแข่งขันก่อนลงสนามสอบจริง รวมทั้งศัพท์คณิตศาสตร์ที่สำคัญเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ เหมาะสำหรับทบทวนเพื่อทำเกรดสำหรับนักเรียนชั้น ม.1- 3 เตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ มหิดลวิทยานุสรณ์ สอบเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ สอบโอลิมปิก สอวน. สอบ IJSO สอบสมาคมคณิตศาสตร์ฯ เพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานฯ สอบทุน KING สอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านโครงการพิเศษ อาทิ SMART1, CU-AAT, CU-BEST สอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น GMAT, SAT, GRE, GCSE, IGCSE

สารบัญ

Chapter 1 : เลขคณิต (Arithmetic)
Chapter 2 : พีชคณิต (Algebra)
Chapter 3 : กราฟเบื้องต้น (Basic Graphs)
Chapter 4 : สมการและอสมการ (Equations and Inequalities)
Chapter 5 : เรขาคณิต (Geometry)
Chapter 6 : การวัด (Measurement)
Chapter 7 : สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and Probability)
Chapter 8 : หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Special Topics on Mathematics)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163741349 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ Nutty Professor, สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน