0
Absolute Physics Tests Book I : เทคนิคตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-5-6) เข้ามหาวิทยาลัย 3,500 ข้อ
รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำและการวัด
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่
บทที่ 4 สมดุลกล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749319303 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 187 x 262 x 20 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
สำนักพิมพ์SCIENCE CENTER, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน