0
ลด 10%
Access 2007 ฉบับสมบูรณ์+CD-ROM
สร้างและจัดการฐานข้อมูล เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือ224.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือสำหรับออกแบบ จัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นธรรมเพื่อรองรับการจัดการฐานข้อมูลภายในองค์กร ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การเริ่มต้นออกแบบบานข้อมูล และการสร้างตาราง ฟอร์ม และรายงานแสดงข้อมูล นำเสนอด้วยภาพประกอบ Step by step

สารบัญ

1. รู้จักกับ Access 2007
- แนะนำ Access 2007
- เริ่มใช้งาน Access 2007
- การจัดการไฟล์ฐานข้อมูล (การใช้งานปุ่ม Office Button)
2. การออกแบบระบบฐานข้อมูล
- เข้าใจระบบบานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- ชนิดของความสัมพันธ์ (Relationships)
- การออกแบบระบบฐานข้อมูล
3. เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูล และตาราง
- แถบเครื่องมือ Ribbon
- การสร้างตารางด้ววยมุมมอง Table Design
- การใส่ข้อมูลลงตาราง
4. การเพิ่มความสามารถให้กับตาราง
5. การทำงานกับข้อมูลใน Table Datsheet
6. การสอบถามข้อมูลด้วย Query Wizard
7. การสอบถามข้อมูลด้วย Query Design
8. การสร้างฟอร์มด้วย Form Wizard
9. การสร้างฟอร์มด้วย Form Design
10.การใช้เครื่องมือต่างๆใน Access 2007

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744898678 (ปกอ่อน) 347 หน้า
ขนาด: 175 x 229 x 18 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซัคเซส พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน