0
Achieve TOEFL iBT with MP3 CD +MP3 CD
ทฤษฎีและเทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL iBT สมบูรณ์ครบทั้ง 4 ส่วน Reading Listening Speaking Writing ทบทวน - ทดสอบ ข้อสอบ TOEFL iBT ทั้ง 4 ส่วนพร้อมเฉลย รวมศัพท์ TOEFL iBT ที่ออกสอบบ่อย ๆ ตั้งแต่ A - Z
หนังสือ503.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตามการสอบ "TOEFL iBT" รูปแบบใหม่ คือ Internet-Based Test (iBT) โดยได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 4 ส่วน คือ Reading Listening Speaking และ Writing พร้อมเทคนิค กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ เจาะลึกข้อสอบข้อสอบแต่ละส่วนอย่างละเอียด พร้อมรวบรวมศัพท์ TOEFL iBT ที่ออกสอบบ่อยๆ ตั้งแต่ A-Z เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

Part 1 : ความรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL iBT
- รูปแบบการสอบ TOEFL iBT
- ความแตกต่างระหว่างข้อสอบ TOEFL iBT, CBT และ PBT
- การสมัครสอบ TOEFL iBT
ฯลฯ

Part 2 : ทบทวน-ทดสอบส่วนต่าง ๆ ข้อสอบ TOEFL iBT
- ทบทวนส่วนการอ่าน TOEFL iBT Reading Review
- ทบทวนส่วนการฟัง TOEFL iBT Listening Review
- ทบทวนส่วนการพูด TOEFL iBT Speaking Review
ฯลฯ

Part 3 : Achieve TOEFL iBT Actual Tests
- เฉลย Achieve TOEFL iBT Actual Tests
- Achieve TOEFL iBT Supplement

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165470780 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน